Tävvelidseq arvoq

Läteq: Wikipedia
Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Tävveline arv om naturaalarv n, mink kõrral σ(n) = 2n.

Edimädseq tävvelidseq arvoq ommaq 6, 28, 496, 8128,...