Mine sisu juurde

Swifti Taylor

Läteq: Wikipedia
Swifti Taylor 2019 Ameeriga Muusigaavvuhindo jagamisõl

Swifti Taylor (snd. Taylor Alison Swift; sündünüq 13. joulukuu pääväl 1989) on Ameeriga Ütisriike laulja ja laulukirotaja.

Ta om peri Pennsylvaniast. Swift alost' muusigaga, ku tä oll' õnnõ 9-aastaganõ. Edimält nakas' Swift tegemä kantrimuusikat, a sõs läts' üle popmuusiga pääle. Pääle laulmisõ mõist Swift mängiq ka klavõrit ja kitrat. Ta om vällä andnuq 12 albummi, kõgõ värskimb album "Midnights" tull' vällä nii kuu aigo tagasi. Uma karjääri aol om Swift võitnuq väega pall'o egäsugumaidsi avvuhindo ja uma luudu peräst om tä tunnõt kõgõ ilma pääl.

Swifti kõrdaminekidõ põhjuisi om mitu – tä om pikkä aigo võidõlnuq naisi õiguisi iist, viil võtt tä sõnna poliitikan ja om ülepää häätahtlinõ inemine.

Swifti ümbre ommaq kõikaig olnuq jandaliq. Tä om avalikkusõ tähelepandmist saanuq ummi välläütlemiisi ja peigmiihi peräst. Kõrd sai tä nii suurõ viha ohvris, et tä kattõ nigu maa alaq. Meediä es näeq Swifti piaaigo terveq aastak. Ku tä tagasi tull', sai tä jälq terveq ilma tähelepandmisõ. Parhillaq om Swift populaarsõmb, ku kunagiq innembä.

Parhillaq om Swifti peigmiis näüteleja Joe Alwyn – nääq ommaq kuun olnuq joba kuus aastakka. Koton om Swiftil kolm kassi – Olivia Benson, Meredith Grey ja Benjamin Button. Swifti sõbraq omma niisamatõ tunnõduq inemiseq – laulja Selena Gomez, modell' Gigi Hadid, näüteleja Dylan O'Brien ja mitmõq tõsõq.