Wikipedia:Sagõhõmbaq küsümüseq

Läteq: Wikipedia
(Ümbre saadõt artiklist Sagõhõmbaq küsümüseq)
Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Ku sa olõ-i innemb Vikipeediägaq kokko putnuq, sis sa võinuq lukõq Vikipeediä tutvustust. Tuu kotsilõ, kuis Vikipeediät pruukiq ja timä tävvendämises ja parandamisõs üten tüütäq, võit lukõq artiklist Lühkü pruukmisoppus vai pikembält eestikeelidse vai inglüsekeelidse abilehe päält.


Miä om viki?[toimõndq lätteteksti]

Viki om kogo umavaihõl linkega köüdetüid võrgolehti, midä saa egäl aol kaiaq ja esiq toimõndaq. Saat toimõndaq esiki seod artiklit, midä parhilla loet. Tuu jaos tulõ õnnõ klõpsadaq nuppi "Toimõndaq"! Kaeq viil [What is a wiki for?]

Minkas Vikipeediä om mõtõld?[toimõndq lätteteksti]

Taa om entsüklopeediä, midä kirotõdas üten. Vikipeediä luujil oll' sääne mõtõq:
Mi taha luvvaq vaba entsüklopeediä. Taast pidänüq saama kõiki aigõ kõgõ suurõmb entsüklopeediä nii lajuldõ ku süvilde. Mi taha ka tuud, et Vikipeediäst saanuq ausa ja usotav läteq.

Kunas sai Vikipeediä algusõ?[toimõndq lätteteksti]

Inglüskeeline kujo alost' 15. vahtsõaastakuu pääväl 2001, võrokeeline 2005. aastaga jaanipäävä aigo.

Kuis maq saanuq üten lüvväq?[toimõndq lätteteksti]

Artiklidõ toimõndamisõga, vahtsidõ artiklidõ kirotamisõga, inemiisile Vikipeediä tutvustamisõga.

Minkast ma võinuq artikli kirotaq?[toimõndq lätteteksti]

Artiklit võit kirotaq egast as'ast, mink kotsilõ om olõman artikli mõnõn entsüklopeediän vai vikipeediän. Kui üttegi hääd asja kõrraga päähä tulõ-iq, sõs võit mõtõldaq sääntside võimaluisi pääle.

  • Kirodaq mõni tahetu artikli. Tuun nimekirän ommaq artikliq, midä viil olõ-iq, a mink pääle om kõgõ inämp (verevit) linke.
  • Kaeq nimekirja Wikipedia:Artikliq, miä egan keelen pidänü olõma. Sääl ommaq kõgõ tähtsämbäq as'aq, inemiseq, nättüseq jne. mink kotsilõ kimmähe pidänü vikipeediän artikli olõma.
  • Võromaa ja Setomaa inemiisi kotsilõ võinuq kirotaq.
  • Ku muust mõista-iq kirotaq, sõs umast (vai ummi vanõmbidõ ehk vanavanõmbidõ) küläst iks mõistat.

Kost ma matõrjaali saa[toimõndq lätteteksti]

Kink uma Vikipeediä om?[toimõndq lätteteksti]

Vikipediät pidä ülevän mittetulosaamisütisüs Vikimeediä Tsihtasotus (Wikimedia Foundation), miä kammandas ka sääntsit ettevõtmiisi nigu Wiktionary (Vikisõnaraamat), Wikinews (Vikisõnomiq) jm.
Artiklidõ kirotajaq avaldasõq umaq kirotusõq Vikipeediän GNU Free Documentation License'i all, miä tähendäst, et naid tekste või vabalt pruukiq ja edesi arõndaq sama litsendsi all. Kirotajaõiguisi kotsilõ saa lähkümbält lukõq artiklist Wikipedia:Copyrights.

Kiä vastutas Vikipeediä artiklidõ iist?[toimõndq lätteteksti]

Artiklidõ iist vastutasõq Vikipeediä kirotajaq. Taa um ütine tüü ja vastutus.
Egä artikli man om nupp "Aolugu", kohe pääle klõpsatõn saat kaiaq, kiä um tuu artikli kirotanuq. Ku näet artiklin vika, a tuud ärq paranda-i, sis vastutat ka saq esiq tuu via iist. Nii et parandaq artikliid julgõhe!

Mis sis ku mul om küsümiisi midä olõ-i sagõhõmpi küsümiisi siän vastat?[toimõndq lätteteksti]

Teedüst saat mano otsiq artiklist Lühkü pruukmisoppus vai pikembält eestikeelidse vai inglüsekeelidse abilehe päält. Võit uma küsümise ka üles pandaq arotusõtarrõ.