Mine sisu juurde

Rahvidõvaihõlinõ Telekommunikatsiooni Liit

Läteq: Wikipedia

Rahvidõvaihõlinõ Telekommunikatsiooni Liit (ITU) om ÜRO asotus interneti ja muu elektriside kõrraldamisõs maailman.

ITU om ÜRO organisats'oonõst kõgõ vanõmb. Tä luudi Riikevaihõlidsõ Telegraafiliido nime all (International Telegraph Union) joba 17. lehekuu pääväl 1865 Pariisin.

ITU konvents'ooni perrä peetäs ega 4 aastaga takast ITU tävvevolilist konverentsi (Plenipotentiary Conference). Tävvevolilinõ konverents om ITU kõgõ korgõmp organ, miä pand paika ITU tegevüspõhimõttõq, võtt vasta ITU 4 aastaga programmi ja iilarvõ, vali ITU juhtorganiq, ITU Nõvvokogo ja Raadioregulats'ooni Nõvvokogo liikmõq.

ITU tävvevolilidsõq konverentsiq:

  1. Seletüskiri „Rahvidõvaihõlidsõ Telekommunikats'ooni Liido põhikirä ja konvents'ooni muutmisdokomente ratifitsiirmise säädüse” iilnõu kotsilõ
  2. ITU tävvevolilinõ konverents 2010. a. Mehhikon
  3. Conference (PP-10) id=8883
  4. WCIT-12 Highlights - 4 December 2012