Mine sisu juurde

Pipõrkuuk

Läteq: Wikipedia
Pipõrkuukõ süvväs hariligult joulu aol

Pipõrkuuk vai vehverkuuk om kuuk vai präänik, miä om tett tsiirobiga makõs tettüst ja kõvva vürdsitedüst tainast. Pipõrkoogiq ommaq harilik joulõ aol, a om aoluulisõlt olnuq kah tähtsä tõisil tähtpäivil. Taa om harilk makjus terven Põh'a-Euruupan.

Pipõrkoogi retseptiq ommaq esiqsugumaidsin kultuurõn esiqmuudu. Pipõrkoogiq omaq hariligult pruuniq. Sagõhõhe ilostõdas pipõrkuukõ päält valgõ vai ka värmilidse tsukrujauhkõsõst ja munavalgõst tettü vaaba ehk glasuuriga.

Pipõrkoogõl om arvat olõvat nõidlidsõq umahusõq. Om kujonuq kombõs kah pipõrkoogõst tetäq väikuid majakõisi. Seo kommõq om peri S'aksamaalt ja levinüq parhillatsõs üle ilma.


Latsi hindätettüq pipõrkoogiq
Latsõ hindätett ja kõvva glasuuriga ilostõt pipõrkuuk