Perremärk

Läteq: Wikipedia
Perremärke

Perremärk om perre umandusõ tähüstäjä märk.

Perremärke om pruugit kalariisto, viläkottõ, rõividõ, põllotüüriisto jt. asjo ärq tähüstämises.

Perremärk oll' peritäv. Ku pereq jagosi lakja, perändedi põhitalo märk vähä muudõtult tütärtalõlõ.