Mine sisu juurde

Närv

Läteq: Wikipedia
Keskel om nätäq närvi kihhä, minkal ommaq küllen väikumbaq (tendriidiq) ja suurõmbaq (akson) hannaq

Närv om nööri muudu asi inemise vai eläjä seen. Närv sais kuun närvikiudõ kimpõst. Närvi mõtõq om edesi andaq märgüssit, näütüses helü-, valgus- ni valumärgüssit.

Närvekiudõ om katõsugumaisi:

  • tundõnärviq vai sensoorsõq närviq, miä võtvaq märgüssit väläst ja saatvaq aivõ sisse;
  • liigutajanärviq vai motoorsõq närviq, miä andvaq lihassilõ ni riistolõ nõvvõt, midä piät tegemä.

Om ka segänärve, mink seen ommaq mõlõmbaq - tundõ- ni liigutajanärve kimbuq.

Närv kuustus 1) närvi kihäst ja 2) aksonist ni tendriidest (närvi jakõst).