Mutuk

Läteq: Wikipedia
Kuklanõ

Mutuk vai mutik om väikene lülijalgnõ elläi, kinkal om kitiinist välisskelett, kolmõosalinõ kihä, kolm paari jalgo, liitsilmäq ja kats tunnalt.

Elotiidüse perrä moodustasõq mutugaq klassi lülijalgsidõ hõimkunnast.

Kõgõn ilman om teedäq üle miljoni lihi mutukit, miä om inämb ku 68% teedäqolõvist eläjälihest.