Muakunn

Läteq: Wikipedia
Muakunn

Muakunn (Pelobates fuscus) om katõpaigaelläi muakundlaisi sugukunnan muakunna perrekunnan.

Muakunna om Põh'a-Eestin väega veidüq. Tälle miildüs inemiisi lähkün elläq. Päivä käkk' tä hinnäst õks kohegiq pehmembä maa sisse. Tuu jaos kõlbas tälle pehmemb muld, midä om nurmõ pääl ja ussaian.

Inne Tõist ilmasõta olliq muakunna kõgõ parõmbaq kudõnõmisõpaigaq linalioq ja -läppeq. Nuuq olliq süväq ja säält saiq muakunnaq süvväq. Linalion saiq nääq 100–110 päivä rahuligult elläq. Näpopikkudsõq kunnapujaq kasviq es'kinäq vassapikkudsõs (päält 17 cm).

Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.