Mine sisu juurde

Mida rahvamälestustest pidada

Läteq: Wikipedia

"Mida rahvamälestustest pidada" om Hurda Jakobi kirotuisi kogomik, miä ilmu 1989. aastagal timä 150. sünnüaastapäävä puhul ja minka om kokko pandnuq Tedre Ülo. Raamatuhe ommaq kokko kor'atuq kirotusõq rahvaluulõ kotsilõ: üleskutsõq vanavara korjamisõs, teedäqandmisõq ja uurmistüüq. Päämädselt ommaq sääl eestikeelitseq kirotusõq, a om ka üts tartokeeline üleskutsõq ja üten üleskutsõn lõigukõnõ peris võro keelen (lk. 44).

Saateks 5
1. Mis lugu rahva mälestustest pidada (1871) 9
2. Palve neile, kes jutustusi isamaa sündinud asjost armastavad (1871) 26
3. Kalendritegijä pallep Kalendri lugejit (1872) 29
4. Eestirahva ajaraamat (1876) 31
5. Avalik kiri kõigile (1878) 36
6. Tähtis mälestus Eestirahvale (1879) 39
7. Lühikene teadus ja tähtis palumine (1887) 42
8. Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele (1888) 45
9. Sõbralik kiri vanavara korjamise ja keelemurrete uurimise pärast (1888) 57
10. Palve Viljandi kihelkonna rahvale (1888) 59
11. Eesti vanavara korjamisest ja keelemurrete uurimisest (1893) 61
12. Hüüdja hääl (1894) 63
13. Kiri ja palve teaduse sõbradele (1894) 66
14. Kurat ja Kratt (1896) 69
15. Kõne Eesti vanavara korjamisest muinasaja uurijate kongressil Riias Augusti kuus 1896 (1896) 75
16. Eesti astronoomia (1899) 91
17. Annan vanavara sõbradele ja korjajatele teada (1901) 131
18. Teadaandmine (1902) 132
19. Kirjanduses (1902) 137
20. Eesti vanavara (1902) 138
21. Eesti vanavara (1902) 140
22. Vanavara korjamine (1903) 142
23. Teadaandmine Setukeste laulude ilmumisest (1904) 143
24. Kiri auustatud ajaloo-uurijale V. Reiman'ile (1904) 145
25. Teadaandmine (1905) 150
26. Kuidas tuleb vanu rahvalaulusid ilulugemiseks välja anda (1906) 152
Kommentaarid 156
Kirotuisi autor: Hurda Jakob
Kokkopandja: Tedre Ülo
Ilmumisaastak: 1989
Lehekülgi arv: 176
Kujondaja: R. Pangsepp
Kirästüs: Eesti Raamat
Ilmumiskotus: Talliin
ISBN: 5-450-00246-7