Maru Mats

Läteq: Wikipedia

Maru Mats om kõgõkogo kosmoloogilinõ mutõl, miä om kõgõ parõmpihe kuunkõlan tiidüsliidsi tiidmiisiga. Tuu all mõtõldas ütte sündmüst kavva aigu tagasi, ku kõgõkogo naas' lõpmalda tihhest olõkist kipõstõ paisuma ja paisus täämbädse pääväni.