Mine sisu juurde

Mängoteooria

Läteq: Wikipedia

Mängoteooria om matõmaatigaharo, miä uur tüllü umakasupüüdjide vaihõl.

Mäng või ollaq harlik mäng (kulli ja kirä viskaminõ, su-je-fa, malõ), a ka elolinõ as'alugu (hädälise avitaminõ, huulidsa pääl vastatulõjast müüdä minemine), majanduslinõ as'alugu (oktsjon, vahtsõlõ turulõ minemine) vai esikiq sõda või evolutsioonilinõ protses.

Mängoteooria kõgõ tähtsämb mõistõq om Nashi tasakaal: kummalgiq mängjäl olõ-õiq mõtõt umma plaani muutaq.

Mängoteooria perrä om kõgõ parõmb plaan sääne, ku kõgõ halvõmbal johtumisõl om tulõmus parõmb, mitte kimmähe tuu, ku kõgõ parõmbal johtumisõl on kõgõ parõmb tulõmus.

Kõgõ kuulsamb mäng om vangi dilemma. Kats' kur'ategijät võetasõq kinniq. Tõist vällä andaq om võimalik saiaq kergemb nuhklus. Vällä ant kur'ategijä saa kõgõ kalgõmba nuhklusõ, a õnnõgiq sis, kuq ta joht tõist vällä anna-iq. Üts kur'ategijä tiiä eiq, midä tõnõ kur'ategijä tege vai otsustas. Kõgõ parõmb om tõist kur'ategijät pettäq, kuq timä sinno petä-äiq. Kehvemb om tetäq ütistüü, kuq timä sinno petä-äiq. Tsipa parõmb on tõist kur'ategijät pettäq, kuq timä sinno pett. Kõgõ kehvemb om tetäq ütistüü, kuq timä sinno pett. Mängoteooria peri om kõgõ kindlamb tõist kõik aig pettäq, kuiki terve mõistusõ perrä om parõmb tetäq ütistüü.

Vastussõs om üteld, et mängoteooria lää-äiq peris elogaq kokko.

Ütistüü om mõistlik õnnõ mängen, kon saa tõist mängjät karistaq.

Kui mängo mitu kõrd mängiq, sõs om mõistlik ütistüüd tetäq.

Mängoteoorial om kats' seletüst. Mängoteooria ütles, kui piät hinnäst üllen pidamä mõistusõperi mängjä, a seletäs tõsõlt puult, kohe vii evolutsioonist saad hindä üllenpidämine.