Lodi (kala)

Läteq: Wikipedia
Lod'akala

Lodi (vai lod'akala vai imändäkala) om kala, kiä eläs makõ vii sisen. Timä ladinakeeline nimi om Cottus gobio. Tä eläs kivve vaihõl.

Võromaal löüdüs näid näütüses Tamula järven ja Ah'a jõõn.