Liigaastak

Läteq: Wikipedia

Liigaastak om kallendriaastak, kon om tavalidsõ kallendriaastagagaq võrrõldõn üts päiv, nätäl vai kuu inämb ku tavalidsõn kallendriaastagan. Näütüses Gregoriusõ kallendrin ommaq mõnõq aastagaq üte päävä (29. radokuu päiv) võrra pikembäq ku tavalidsõq aastagaq. Liigaastagit tarvitadas aoarvamisõn tuuperäst, et sünkronisiiri kallendriaastagit tähetiidüsliidsi aastagidõga.

Uskumuisi[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Eesti rahvaluulõ arhiivih ümbrekaudu kümme teedüst Eesti lõunõ- ja õdaguosast, et liigaastak om õnnõdu aastak, näütüsest sääne Vahtsõliinast 1937. aastagal kor´adu kalendriteedüs: "Seto ütles, ku om liigaasta, et om vissakusõaasta." [1]

Viiteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  1. ERA II 160, 223 (17) < Vastseliina khk – I. Daniel (1937). Avaldõdu välläandih Eesti rahvakallendri. Veebivälläannõq. Toimõndanuq Läti Selma, Hiiemäe Mall ni Järve Risto. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, 2017