Labradori retriiver

Läteq: Wikipedia
Labradori retriiver

Labradori retriiver vai labrador om Briti retriiveri tõugu jahipini. Tää om Ühendkuningriigi inneskidsest Newfoundlandi kolooniast (parhillaq Kanada veeremaa) peri pini.

Tää sai nime tuu veeremaa Labradori nuka perrä. Tä om mitmõ riigi, esiqerälidselt Õdagumain, üts kõgõ sagõhõmb pini. Labrador om perine, sõnakullõja ja mängohimokanõ. Tälle miildüs väega süümine.

Tää om sordi poolõst mõtõld spordi- ja jahipinis, agaq tedä peetas lajalt kaq ku seldsipinni. Tää või-ollaq koolitõt kaq juhik- vai abipinis, pästetüüs vai ravipinis.

Edimädseq seod tõugu piniq tuudi Suurbritanniahe 1830. aastil Newfoundlandist. Nuuq ommaki kõiki maailma labradori tõugu pinne edevanõmbaq.