Kvasitävveliseq arvoq

Läteq: Wikipedia
Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Kvasitävveline arv om naturaalarv n, mink kõrral σ(n) = 2n + 1.