Kompleksarv

Läteq: Wikipedia
Kompleksarvo geomeetriline kujo

Kompleksarv om arv, miä formaalsõlt defineeritäs ku reaalarvõ rittasäet paar (a,b), midä tihti pandas kirja kujol

kon loetas, et i2 = −1.

Ega reaalarv om kompleksarv, a om kompleksarvõ (nt. i = 0 + 1i), miä olõ-iq reaalarvoq.

Kompleksarvõ hulka tähüstedäs .