Mine sisu juurde

Keskmaa

Läteq: Wikipedia
Keskmaa õdagupoolidsõ osa kaart.

Keskmaa (parhilladsõn inglüse keelen Middle-Earth, vanainglüse keelen middengeard, vanapõh'a keelen Miðgarðr) um vällämärgütet maa-ilm ja maisõmaa J. R. R. Tolkieni teossist "Sõrmussidõ esänd", "Kääbik", "Silmarillion" jt. Keskmaa sai näüdüsses inglüse kultuuriruumi ulmõkirändüse maa-ilma-luumisõ pruugõlõ ni pand' alosõ sääntsile ulmõsanrõlõ nigu LARP (Live Action Role Play, perüs-tekev-osamäng) ja fantasy tabletop roleplaying game (ulmõ-lavvaosamäng), midä tallitõdas ka Eestin ja mink lätteainõq ummaq sakõstõ Keskmaa perrä.

Sise-aolugu[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Edimält oll' Eru Ilúvatar, kiä lõi laulu ja suurõq vaimoq valaq ja maiaq. Valaq ja maiaq kuuliq tuud laulu ja näiäq maa-ilma Ardat ja tuu miildü näile. Nä lauliq üten, a kõgõ vägevämb vala Melkor pruuvõ laulu uma himo perrä tõõsõs tetäq. Sõs käkiti laul näide iist ärq ja nä jäieq segähüsen pümehüste. A Eru Ilúvatar ütel' valadõlõ ja maiadõlõ, et nä lääsiq ja loosiq esiq maa-ilma. Ja suurõq valaq ja näide abilisõq maiaq teiq maa-ilma valmis. A Melkor taht' kõik ummamuudu tetäq ja tuust tull' pall'o tüllü ja sõta.

Pääle maa-ilma luumist heräsi Arda edimäne mudsugaq rahvas: haldjaq. Ku nä heräsiq, oll' ilm viil pümme ja es olõq es kuud es päivä. Melkor rüüve nuuq haldjaq ärq ja vaivas' näid, ni muut' nääq umas rahvas, vadilaisis ehk orgõs. Pia heräsiq ka maalisõq, kink tegijäs oll' sepp-vala Aule, kiä tahtsõ hindäle latsi.

Valaq lõivaq kats lampi, miä hiilassivaq ku kuu ja päiv, a Melkor tull' sõagaq ja häöteli nuuq. Tuu pääle võtiq valaq Melkori vangi, a tä mänge kahitsõmist ja tä lasti priis. Valaq teiq vahtsõq lambiq puiõ muudu ja, löüdnüq haldjaq, kutsiq nä hindä mano Valinorri, ni mõnõq lätsiq.

Feanor ähvärdäs mõõgaga Fingolfini.

Nuuq haldjaq elliq Valinorin, ja suur haldjasepp Feanor noldoridõ hõimost tekk' ilosaq kalliq-kiviq silmariliq, midä Melkor himost'. Melkor sosist' tälle kõrva ja tõhut' tedä valadõ vasta. Sis rünnäs' Melkor jälq Valinori ja häöteli lambipuuq ni varast' ärq silmariliq. Kukki Feanori keeleti ärq minnäq, rünnäs' tä uma hõimogaq Valinori sadamit ja tapp' tõisi haldjit, et saiaq Melkori takanajamisõs laivo.

Sis läts' Feanor uma hõimogaq Valinorist ärq, ja valaq panniq päävä ja kuu taivan käümä, ni Keskmaal heräsiväq Eru Ilúvatari tõõsõq latsõq, inemiseq, ja nakas' Keskmaa edimäne aig.

Edimädsel aol võidõlivaq haldjaq ja alguperälidseq inemiseq Melkori vasta, kedä kutsuti noq Morgothis ("Maailma Mustas Vainlasõs"). Kuiki Morgoth valits' ao edeotsan inämbüst Keskmaad, võidiq haldjaq, inemiseq ja valaq tedä lõpus ni tä visati maa-ilmast vällä.

Tõõsõl aol ehitiväq inemiseq suurõ liina Númenori, miist sai väkev kuningariiḱ. A Morgothi inneskine käsiläne maia Sauron kudi salanõvvo ja tõhut' inemiisigiq valadõ vasta. Sis häötiväq valaq Númenori ja Valinor eräldedi maa-ilmast ni inemiseq es saaq sinnäq inämb minnäq. A inemiseq teiväq Keskmaal vahtsõq kuningariigiq ja ku Sauron pruuvõ Keskmaad ärq võttaq, hiidiq inemiseq ja haldjaq tä üten alaq.

Agaq inemiseq ja haldjaq ei jovvaq Sauronit tappaq, ja ao joosul inemiisi ja haldjidõ joud vähäsi ja Sauron toibu, ja võideti viil kolmanda ao lõpun "Kääbigu" ja "Sõrmussidõ esändä" aol.

Rahvaq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Haldjaq - Ilúvatari edimädseq latsõq, haldjaq ummaq ilosaq, targaq, ja vägeväq. Haldjaq ummaq kuulmaldaq, ni ei mõistaq sakõst surmlikkõ rahvidõ murrit. Haldjil um kats päämäst kiilt: kvenja kiil, midä pruukvaq nuuq, kink hõim um peri Valinorist, ja sindari kiil, midä pruuksõq maahajäänüq.

Inemiseq - Ilúvatari tõõsõq latsõq. Inemiisil um "surmlikkusõ kingitüs" ja nä ummaq lühembä eloiägaq ku tõõsõq rahvaq, kuiki nuumenoorlasõq võisõq elläq mitundsata aastakka. Nä ummaq kõgõ päälenakkajamb rahvas.

Kääbiguq - inemiisi tõug, kiä eläseq Kihlkunnas kutsutul maal Põh'a-Keskmaal. Nä ummaq latsõpikkudsõq ja pidäväq luku rahulidsõst ja hääst elost.

Maalisõq - sepp Aule rahvas, kel Eru Ilúvatar lubasi elläq. Nä ummaq sepäq ja mäekaibjaq, hoitvaq kulda ja kallitkive, ni pidäväq avvost ja vanavanõmbist. Maalisõq ummaq lühükeseq ja karvatõduq, mõnõ meelest esikiq jälleq. Näil um uma kiil, kusduli kiil, a tuud kõnõlõsõq nä inne hindävaihõl, muido kõnõlõsõq tõisi rahvidõ kiili.

Vadilasõq - vadilasõq e orkiq ummaq uma-aolidsõq haldjaq, kiä ummaq vaivaduq Morgothi ja Sauroni teenistüste. Nä ummaq hirmsaq ja jõhikudsõq, eläseq maa all ja ummaq hääq sõariisto tegemä.