Mine sisu juurde

Kaudõnõ kõnnõviis

Läteq: Wikipedia

Kaudõnõ kõnõviis vai kvotatiiv vai modus obliquus om kõnõviis, miä and edesi kelle kolmanda käest kuuld juttu, näütüses Ilves ollõv hindäle auto saanuq.

Kaudõst kõnnõviit om võro keelen lajalt löüdäq, a ka eesti ni liivi keelen om sääne nätüs olõman.

Võro keelen om kaudõdsõl kõnnõviiel mitu lõppu, egä kotussõ pääl veidükese esiqmuudu.

Kats kõgõ haliligumbat lõppu ommaq:

  • -vat: Timäst olõvat sääl määnegi suur nõna saanuq.
  • -v: Timäst ollõv sääl määnegi suur nõna saanuq.

-v lõpp om vanõmb ja tükis häömä, rohkõmb om taad kuuldaq õdagu- ja lõunavõro keelen, muial Võromaal om v-kvotatiivi veidemb.

-vat lõppu pruugitas ka eesti kiräkeelen ja taad pruugitas egäl puul Võro- ja Setomaal.

Mõnikõrd antas kaudõst kõnnõviit edesi ka lõpuga -bev: Susi süübev suurõ näläga tõsõ soe vällä.