Mine sisu juurde

Kasvosüümine

Läteq: Wikipedia
Kasvosüüjä hummogusüük (kõik pildi pääl ollõv om tett kasvõst)

Kasvosüümine om süümisharinõminõ, miä sündsüse, moraali, uso, kultuuri, esteetiga, keskkunna, ütiskundligõ, majandusõ, poliitiliidsi, maitsõ vai tervüse põhjuisi peräst jätt süümisest kõrvalõ kõik vai osa eläjist peri söögikraamist.

Veganism ehk veganlus ehk tävveline kasvosüümine om ärqütlemine kõgõst eläjist peri söögikraamist, ka piimäst, mereannõst, miist ja selatiinist.

Om üteld, et kasvosüümine või õigõ plaanmisõ man rahuldaq kihä söögitarvidusõ, parandaq tervüst ja vähändäq kassuvhäti ja tõisi surmahäti ohto.

Kasvosüümise põhjussõs om tuud nii vastaolõmist eläjide tapmisõlõ ja tüüstüsligulõ pidämisele ku ka tüüstüsligu eläjäpidämise suurt halva mõjjo kliimalõ.

ÜRO raportidõ perrä om eläjäkasvatus üts päämäidsi kliima lämmämbäsminegi põhjuisi. Võrrõldõn kasvõ söögis pruukmisõga kulus eläjäpidämise pääle hulga inämb vett.

Kasvosüümine om hää võimalus avitaq vähändäq keskkunnahäti.