Kaika suvõülikuul 2012 Harglõn

Läteq: Wikipedia
24. Kaika suvõülikooli rektri Kõivupuu Marju ja 23. Kaika suvõülikooli rektri Elleri Kalle (rektri ammõdirahaga) veitse aigo inne suvõülikooli alostust

2012. aastagal peeti Kaika suvõülikuuli Harglõ kihlkunna keskusõn Harglõn 10.-12. põimukuu pääväl. Suvõülikooli rektri oll' Kõivupuu Marju ja pääkõrraldaja oll' Taheva vallavanõmb Rogenbaumi Monika. Suvõülikooli vallalõtegemine ja lõpõtaminõ, süümine ja magaminõ oll' Harglõ koolimajan, ettekandõq ja kultuuriprogramm olliq Harglõ kultuurimajan.

Suvõülikoolin käve kirjäpandmispapridõ perrä 452 inemist - nii pall'o inemiisi olõ-iq käünüq ütengi varatsõmban suvõülikoolin.

Kava[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Riidi, 10. põimukuu päiv[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Suvõülikoolist osavõtjaq kaessõq Harglõ vana kõrdsihuunõ man Taheva valla kaarti.

12.00 Tulõjidõ kirjapandminõ

12.30 Lõunõsüük

13.00 Suvõülikooli vallalõtegemine koolimaja man.

Tervütiq Harglõ maakultuurimaja laulutsõõri lauljaq.
Tal'na Võro Seldsi naisi lauluansambli Liiso tervütüs.
Mõtlõmistiatri tutvustus.
Käüdi kalmuaian Harglõ kihlkunna kivi man.
Kultuurimaja man inne loengit tutvustõdiq vahtsõt teedüstahvlit paikkundligu kaardi ja teedüsega.

14.30–18.00 Loenguq kultuurimajan: Harglõ kihlkund vanast ja parhilla.

14.30 Kiho Toomas. Harglõ tekütämine: Harglõ rikkusõq ja näide kestmine.

15.00 Fastrõ Mariko ja Saarõ Evar. Harglõ kihlkunna keelest ja kotussõnimmist.

15.30 Pae Taavi. Mõnistõ kihlkunna edenimmist ehk kuna elliq Mehka ja Hipp?

16.00 Kohvi- ja tsäivaih kultuurimajan.

16.30 Orasõ Janika. Harglõ kihlkunna rahvalauliguq.

17.00 Raudoja Ahto. Kuis vannu huunit mõistligult üles praavita?

17.30 Kõivupuu Marju ja Ranniku Silva. Harglõ kihlkunna rahvarõivaq ja naidõ kandminõ.

18.00 Õdagusüük koolimajan.

19.00 Kirändüs- ja näütemänguõdak kultuurimajan.

- Kohaligu rahva näütemäng „Kedä võtta, kedä jättä“.
- Mõtlõmistiatri edimädse päävä tüü tutvustus.
- Tal'na Võro Seldsi näütemäng ”Mattklaasist kirst”
- Kirändüsõdak Hargla Indrekuga.
Kinkal viil joudu ja tahtmist oll', sai perän kultuurimaja tulõkotussõ man istu.

Riididse päävä latsiprogramm koolimaja man 14.30 – 18.00.

Puulpäiv, 11. põimukuu päiv[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Raudvasara Valdur kõnõlõs Käärmanni Alfredist.

8.00 Hummogusüük koolimajan.

9.00 – 12.00 Loenguq kultuurimajan: Võromaa kirändüsest. Harglõ kandi ao- ja kodoluust.

9.00 Teemägi Ene ja Ranniku Silva. Harglõ kooli aoluust.

9.30 Kõivupuu Marju. Harglõ kandi rahvaluulõst, uskmiisist, luudusliisist pühäkotussist ja ristipuiõst.

10.00 Kohvi- ja tsäivaih kultuurimajan.

10.30 Allasõ Tiia. 20 aastakka Kauksi Ülle loominguga ehk ärtundmiisi taa tii päält.

11.00 Krulli Hasso. Võromaa ja võrokeelitsest kirändüsest.

11.30 Raudvasara Valdur. Käärmanni Alfred – legendaarnõ Harglõ mõtsaveli.

Mõtlõmistiatri edimäne puulpääväne ülesastminõ.

Puulpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 12.00.

12.00 Lõunõsüük koolimajan.

13.00 – 18.00 Ekskursiooniq ja matkaq.

Tan jaetas seltskund katõs ja perän vaihtõdas seltskundõ. Vaihtus om kell 15.30.

- Bussiga sõit Koivaliina ja Taheva mõisahe – juhatasõq Pae Taavi ja Kõivupuu Marju.
- Jalaga käük Harglõn – kalmuaid, apteek, kerik jne – juhatas Kadaja Üllar.
- Ette teedä andnuilõ kanuusõit.

18.00 Võrokeeline jumalateenistüs Harglõ kerikun. Salumäe Külli ja Hollo Toivo.

19.00 Õdagusüük koolimajan.

20.00 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.

- Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit.
- Mõtlõmistiatri tõnõ ülesastminõ puulpäävädsel pääväl.
- Kaias vahtsõt lühifilmi „Savvusann vanal Võromaal“.
- Harglõ kooli latsi näütemänguq „Kaupmiis Tuutu ja Kratu“ ja „Bussijaaman“.
- Tal'na Võro Seldsi naisi lauluansambli „Liiso“ etteastminõ.
- Taheva valla latsi rahvatandsurühmä etteastminõ.
- Sõs esines paigapääline naisi rahvatandsurühm, kiä joba kõiki simmani alostusõs tandsma kutsvaq.
Simmanit vidä Laube Kadri üten Pillilaagri Pundiga.

Pühäpäiv, 12. põimukuu päiv[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Harglõ kooli latsõq laulvaq suvõülikoolist osavõtjilõ.

8.00 Hummogusüük koolimajan.

9.00 – 10.30 Tsihilöüdmisega (orientiirümisega) matk Harglõ kooli lähkün.

Matka ettevalmistaja om Kotovi Toivo, kiä alostusõs rata, tsihilöüdmist ja kaardilugõmist lühkült oppas. Tett om kats marsruuti: pikemb ja lühemb, et inemise saassiq uma jovvu perrä hindäle parra valliq.
Kiä tsihilöüdmise-matkalõ ei tahaq minnä, saa kävvü kaeman ökoküllä. Juhatas Raudsepä Kallõv. Buss ökoküllä lätt kell 9.00 Harglõ kooli mant.

10.30 Kohvi- ja tsäivaih koolimajan.

11.00 – 12.00 Loenguq koolimajan: Võro liikminõ: suunaq ja tsihiq.

11.00 Kama Kaido. Võrokõisi lipu konkursist.

11.30 Kuuba Rainer. Võro instituudi tsihiq ja tsihikeseq.

Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 11.00 – 12.00.

Kirändüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  • Kaika suvõülikuul Harglõn 2012. aastaga 10.-12. põimukuul (suvõülikooli leht).

Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]