Kaara-Tsimm

Läteq: Wikipedia

„Kaara-Tsimm“ om eesti rahvalaul, mink perrä tandsitas Kaaratsimmi. Tuglasõ Friedebert om kirotanuq, et „Kaara-Tsimmilõ“ nime andnuq miis oll’ Lääniste külä sepp Jaan Matson (1858–1921), hellänimegaq Kaara-Tsimm. 1889. aastal johtunuq timäga Ah'a mõisan nal'akas lugu: tä oll’ tütrikit piilnuq, aq oll’ vaihõlõ jäänüq. Tuust tetti laul, miä alostas sõnnogaq "Ai Kaara-Jaan, Kaara-Jaan, ai kargaq vällä kaema". Täämbädses om alalõ jäänüq õnnõ paar salmi.

Laulusõnaq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

:,: Kaara-Jaan, oi Kaara-Jaan,,
oi kargaq vällä kaema!:,:
:,: Kas ommaq kesväq keerolidsõq,
kaaraq katsa kandilidsõq!  :,:
:,: Kaara-Jaan, oi Kaara-Jaan,,
oi kargaq vällä kaema!:,:
:,: Kas om kikas kaivo lännüq,
Kaara-Jaan tä vällä toonuq!:,:
:,: Kaara-Jaan, oi Kaara-Jaan,,
oi kargaq vällä kaema!:,:
:,: Mis om Kaiel vika saanuq,
et tä kõvva kiugahtanuq. :,: