Mine sisu juurde

Käskjä kõnnõviis

Läteq: Wikipedia

Käskjä kõnnõviis vai imperatiiv and edesi käskü, kiildmist vai lubamist. Kõgõ hariligumb om tegosõna tõõsõ käänüsse pruukminõ: tulõq, tulkõq. Käskjä kõnnõviiega tetäs käskmislausõq.

Võro kiil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Ütsüse tõõnõ käänüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Käskjä kõnnõviie ütsüse tõõsõ käänüsse tunnus om kurgupeethelü -q (rahvakeeli ka hõkk): annaq, võtaq, tulõq.

Mitmusõ tõõnõ käänüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Käskjä kõnnõviie mitmusõ tõõsõ käänüsse tunnussõq ommaq -geq, -keq vai naidõ tagapuulsõq variandiq -gõq, -kõq: süügeq, võtkõq.

Hargla kihlkunna keelen om mitmusõ tõõsõl käänüssel ka erikujo -ka/-ga vai hoobis -gEga/-kEga: juugõga, tekkega.

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Jüvä Sullõv 2007. Võro kiräkeele sõnamuutmissüsteem. Doktoritüü, Tarto Ülikuul. Tarto: Tarto Ülikooli Kirästüs.