Mine sisu juurde

Jante säädüs

Läteq: Wikipedia
Aksel Sandemose tuhandõ ütsäsaa kuvvõkümne kolmandal aastagal

Jante säädüs om pääas'aligult Skandinaaviamaiõ kottalõ käüv sotsioloogiline termin, miä tähendäs hindäperätsele halvastõ päälekaemist. Säädüse perrä ommavaq üte inemise kõrdaminegiq ja võiduq iloduq ja jälleq. Kiäki tohe-i ütiskunnast vällä paistudaq.

Mõistõ märke vällä kiränik Aksel Sandemose uman raamatun "Pagõja ületäs umaq jäleq", norra keelen "En flyktning krysser sitt spor". Sandemose esä oll' taanlanõ ni imä norrakõnõ. Raamat kõnõlas ütest Jante-nimelidsest väikust liinast Taanin, kon kõik tiidväq kõiki. Kiränik pruuvsõ täpsäle vällä üteldäq midägi, miä oll' aastagasatu skandinaavlaisi hingeelon olnuq.

Säädüs om kokko pant kümnest riiglist, miä kõik ommavaq üte riigli eri kujoq:

  1. Arvaku-iq, et sa olt esiqeräline.
  2. Arvaku-iq, et sa olt niisama hää kuq miiq olõmiq.
  3. Arvaku-iq, et sa olt targõmb kuq miiq.
  4. Panku-iq hindäle säänest mõtõt päähhä, nigu sa meist parõmb olõsiq.
  5. Arvaku-iq, et sa tiiät rohkõmba kuq miiq.
  6. Arvaku-iq, et sa meist tähtsämb olõt.
  7. Arvaku-iq, et sa midägi häste tetäq mõistat.
  8. Arvaku-iq, et sa mi üle naardaq võit.
  9. Arvaku-iq, et kiäki sinost huul.
  10. Arvaku-iq, et sul meile midägi opadaq om.