Jagoarv

Läteq: Wikipedia
Neländäq osaq

Jagoarv vai ratsionaalarv om katõ tervearvo jago, kon jagaja olõ-iq null. Jagoarvõ kirotõdas üles kujol

,

vai m/n (loetas: m n-ndät ossa), kon m om terveharv ja n om terveharv, miä olõ-iq null. Jagoarv m/n mõõt kogust, miä saias, ku üts terveh jaetas n ütesuurõs osas ja noist ossõst võetas m tükkü. Näütüses 2/7 28-st pääväst om 8 päivä.

Kattõ jagoarvo a/b ja c/d loetas samas, ku ad=bc. Näütüses 1/2, 2/4 ja 19/38 ommaq kõik üts ja sama jagoarv.

Ega jagoarvo saa andaq kujol m/n, kon m om terveharv ja n tüküarv. Näütüses 3/-5=-3/5.

Kõiki jagoarvõ hulka tähüstedäs tähega .

Jagoarvõ ja irratsionaalarvõ hulkõ kogo om reaalarvõ hulk.