Heroni vallõm

Läteq: Wikipedia

Heroni vallõm om üts kolmnuka pindala löüdmise vallõm. Tää valõmi tulõt' edimädsel aastagasaal Vana-Kreeka matõmaatik, insinör ja massinameistre Heron. Heroni valõmit saa pruukiq, ku tiiämiq kõgõ kolmõ küle pikkuisi. Vallõm om kujol

kon , ja ommaq kolmnuka külgi pikkusõq ni om puul kolmnuka külgi pikkuisi summast. Perämädse saa löüdäq valõmiga