Mine sisu juurde

Fotosüntees

Läteq: Wikipedia

Fotosüntees (kreeka keelen photo (valgus) shynthesis (üttepandminõ)) om luudusõn toimunuq jakkus, mink käügin elolisõq tegeväq pääväväe keemilidses väes. Fotosüntees sünnüs valgustegüside pigmente (näütüses klorofülli) abigaq. Fotosünteesi läteq om vesi (H₂O), hüdsäsnikdioksiid (CO₂), mineraalollusõq ja väeläteq om päävävägi. Tulõmis ommaq hüdsivesiguq (päämidselt viinamaŕatsukõŕ, fruktuus) ja tärklüs. Kõrvalinõ tullõm om hapasnik (O₂)

Reaktsioonivõrrand:

6 CO2 + 12 H2O + valgusõpudinaq → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

hüdsihappagaaś + vesi + päävävägi → viinamaŕatsukõŕ + hapasnik + vesi