Falafel

Läteq: Wikipedia
Falafel

Falafel om Lähkült-Hummogumaalt peri süük, miä om tett kikõrhernist vai põldupõst. Kikerherneq tetäseq piinüs ja siätäseq kokko maitsõainidõga ni vormitasõq väikeisis pallos. Sõna falafel tähendäs araabia keelen pipõrd.