Euleri õgõvjuun

Läteq: Wikipedia
Euleri õgõvjuun (verrev) lätt läbi ümbretsõõrjoonõ keskpunkti (rohilinõ), korguisi lõikumispunkti(sinine), mediaanõ lõikumispunkti (pihlõnõ) ja ütsäpunktitsõõrjoonõ keskpunkti(verrev).

Euleri õgõvjuun om õgõvjuun miä om määrät egä mitte-võrdkülgse kolmnuka jaos ja miä lätt läbi mitmõ tähtsä kolmnuka punkti. Euleri õgõvjoonõ pääl ommaq kolmnuka ümbretsõõrjoonõ keskpunkt, korguisi lõikumispunkt, mediaanõ lõikumispunkt ja ütsäpunktitsõõrjoonõ keskpunkt.

Euleri õgõvjuun om uma nime saanuq matõmaatigu Euleri Leonhardi perrä.