Mine sisu juurde

Erioppamistiidüs

Läteq: Wikipedia

Erioppamistiidüs om oppamistiidüse haro, mink tsiht om erivajahusõga inemiisi tähele pandaq, uuriq, kasvataq, arriq, avitaq uma elo hindäperi elläq ja muud. Tuud tege erioppaja. Erioppajaq tüütäseq innekõkkõ latsiaian, koolin ja rehäbilitätsionisüstemin.

Erivajahusõga latsilõ om kasulinõ oppiq saman klassin kuun hariligu edengigäq latsigaq. Vaihõl pandas erivajahusõga latsõlõ kokko pets'-opmiskava – eräopmiskava. Õnnõ sis, ku latsõ erivajahus om suur või viadus om sükav, võis erikoolin käumine kasulinõ ollaq. Vald vai liinavalitsus piät luuma erivajahusõga opjalõ võimalusõ edenedäq kodopaiga latsiasotusõn.

Erivajahusõga inemiseq ommaq kõgõ olõman olnu, a minevigun hoiõti näid koton käküssin. Pets'asotuisi naatiq asotama 19. aastasaa lõpun. 1975. aastaga võtt' Ameeriga Ütisriike president vasta säädüse nimegaq “The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)”. Seo perrä naatiq erivajahuisõga latsilõ massuldaq joudumüüda haridust pakma ja näide elo parahu pall'o.

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]