Dissotsiats'uun

Läteq: Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dissotsiats'uun (vai dissotsiiirümine) om keemiliidsi ollusidõ vai molõkullõ lagonõminõ ioonõs, aadomidõs vai lihtsämbis molõkulõs.

Dissotsiats'uun sõltus:

  • temperatuurist;
  • lahussõ kontsõntrats'oonist.