Mine sisu juurde

Deutschi David

Läteq: Wikipedia
Deutschi David

Deutschi David (David Deutsch, sündünüq 18. lehekuu pääväl 1953 Israelin) om füüsik ja filosuuf.

Tä eläs koolipõlvõst pääle Inglüsmaal ja tüütäs Oksfordi ülikoolin, om maailman tähtsä kvantpuutridõ arõndaja.

Teooriaq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Seletämise teooria[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Pääle kvantmehhaanika om timä teemas olnuq Popperi Karli epistemoloogia ja Dowkinsi Richardi memeentika arõndaminõ. Tan om kujonõnu timä nn seletämise teooria.

Tiidüse asi olõ-õiq tulõvigu ettekuulutaminõ, a maailma seletämine. Ettekuulutaminõ om tähtsä poliitikidõ, insinüüre, ettevõtjidõ jt tegijide tüün ja nimäq tarvitasõq tiidüse antuid vahtsõmbit seletüisi. Täüdelännüq kuulutus vai rehkendämine näütäs, et seletüs oll' õigõ. Minkagi lõpuniq ärqseletämist ei tulõq kunagiq, järgmädse seletäjä teooria tulõ eelmise asõmalõ. Teooriaq tegüseq niimuudu järjest parembas ja arusaamine maailmast paranõs.

Memeetiga ja epistemoloogia[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Dawkinsi Richard nakas' inemise tarkusõ seletämises tarvitama meemi 1976. aastal.

Deutsch seletäs, et meem käü uman egän tsüklin läbi (vähämbält) kats olõkit:

  • ÜTS olõk toimus inemise mõistusõn ja tuu kandjas om (lihtsalt seletäden) inemise aivõ neuronvõrk. Määntsegiq hää jaos sünnüs aivõ seen prognoos ja otsus, et midä tetäq. Taa edimädse olõgi joosul tõsõq (inemiseq) tiiä eiq as'ast midägiq.
  • TÕÕNÕ meemi olõk sünnüs, ku inemine tulõ uma otsusõgaq avaligus:

    a) tege tuud, midä tä om otsustanuq.

    b) kuulutas umma otsust sõnnugaq, seletäs, lupa vai ähvärdäs tetäq.

Tegemise ja seletämise aigu saa meem tõisilõ inemiisile kättesaadavas.

Sama sisugaq meemil või (üten tsüklin) ollaq ka üle katõ olõgi – ku jutt kirotadas üles, pall'ndadas, toimõndadas raadio vai TV jaos jne.

Järgmäne meemi tsükli algas, ku tõõsõq inemiseq pandvaq meemi (tegemiisi vai juttu) tähele, mõtlõsõq tuu pääle ja tegeväq umaq otsusõq jne.

Inemiisi elokõrraldusõn om ratsionaalsit ja mitteratsionaasit meeme. Ratsionaalside meeme ülekaalu aigu om ütiskund dünaamiline, nigu valgustusõst pääle miiq aoniq om olnuq. Inne valgustust olliq ülekaalun mitteratsionaalsõq meemiq ja ütiskund oll' staatilinõ.

Inemiisi egapäävädseq meemiq ja tiidüse universaalsõq meemiq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

"Inimesel, kiä saa meemi, tulõ lahendaq säänesama probleem, ku om tiidläsel. Mõlõmbaq piät löüdmä seletüse. Inemisel om vaia ärq mõistataq ideeq tõisi inemiisi päie seen, ja tiidläsel tulõ löüdäq kõrd vai luudussäädüs. Kummalgi olõ-õiq võimalik jõudaq õkva vajaligu seletüse manoq. A mõlõmbaq päseseq andmisõ manoq, minkaq seletüst kontrolliq. Meemigaq inemise man saa tõõnõ kaiaq, midä tä tegeligult tege vai kõnõlõs, tiidläne saa luudusõ man kaiaq, kuvõrra as'akäük lätt arvatava säädüse perrä."[1]

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

David Deutsch. The Fabric of Reality. 1997.

David deutsch. The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World. 2011.

https://www.ted.com/speakers/david_deutsch

http://www.daviddeutsch.org.uk/

  1. David Deutsch. The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World. 2011. p.447.