Demokraatia

Läteq: Wikipedia
Demokraatia indeks 2019. a. Midä heledämp maa, toda demokraatlidsõmp.

Demokraatia vai rahvavõim om poliitilinõ kõrd, kon valitõminõ käü rahva puult valituisi saadikidõ abil.

Demokraatia alostusõs Õdagu-Õuruupan peetäs Ateena säädüseandja Soloni vahtsõnduisi vanan Kreekan 7. aastagasaal inne mi aigu.