Mine sisu juurde

Batman

Läteq: Wikipedia

Batman vai Nahkhiiremiis om vällä mõtõld osatäütjä, koomiksiraamadu supõrkangõlanõ, kiä ilmus DC Comics’i koomiksin. Batman, kiä ilmu edimäst kõrda aastagal 1939 koomiksin Detective Comics, om luud taidru Kane’i Bobi (Bob Kane) ja kirämehe Fingeri Billi (Bill Finger) puult. Karakter, algusõn the Bat-Man, vaihõl the Batman, om lisas tunt ka ku hõlmikut kandva sõdija (the Caped Crusader), pümehüse rüütli (the Dark Knight) ni maailma kygõ parõmb salapolitsei (the World's Greatest Detective).

Batmani mäng´ periselt üts´ inemine, kink nimi om Wayne’i Bruce (Bruce Wayne). Tää om rikas miis´, vabriguumanik ja häätegijä. Nännüq latsõn, kuis rüüvli tapsõ timä vanõmbaq, vann´ Bruce kättemassu. Bruce triin´se hinnäst nii vaimlidsõlt ku ka kihälidselt, mink perän nakas´ kandma nahkhiireteemälist kostüümi, et võidõldaq kuritüügä. Batman toimõndas vällä mõtõldun liinan nimega Gotham City, kon timmä avitasõq vaihõl timä sõbõr Robin, ülembtiindre Pennyworthi Alfred (Alfred Pennyworth), politseikomissar Gordoni Jim (Jim Gordon) ja Nahkhiiretütrik (the Batgirl). Batmani päämidseq vastalidsõq ommaq Narr´ (the Joker), Pingviin (the Penguin), Mõistataja (the Riddler), Kats´nägo (Two-Face), al Ghuli Ra’s (Ra’s al Ghul), Hernehirmutus (Scarecrow), Kihvtipuu (Poison Ivy) ni Kass´naanõ (Catwoman). Batman om tõisist supõrkangõlaisist tõistsugunõ, selle timäl olõ-i supõrväki; tää tarvitas uma hääd mõistust, salapolitseitaido, tiidüst, tehnoloogiat, rikkust, kihälist väke, võitluskunstõ, lust´ust ja pelgo.

Batman kand musta hõlmikut ja maski, miä katt näko, a joht kata-ai suupiirkunda. Kostüümi ilostasõq teräväq nahkhiirekõrvaq ni nahkhiirt kujotav Batmani märk´, miä om täpsämbält rinna pääl. Batman kand hariligult ka vüüd. Läbi aigõ ommaq kostüümi värvilahenduseq muutunuq, a hõlmik ja näomask ommaq olnuq kimmähe alasi mustaq. Varrampa olliq rõivaq halliq, a no ülepää mustaq. Ka märgi kujondus om läbi aigõ muutunuq.

Ku Batman võitlõs vainlaisiga, või täl tarvis tullaq bumerangi sarnast batarang’i ja muid tegüsit nõvvõ. Batman liigus sagõhõhe korguisin, minktarbis tarvitas köüt. Tää sõit esiqerälidse massinaga (batmobile’iga), lindas esiqmuudu linnogiga (batplane’i vai batwing’iga), vii pääl liigus Batman esiqerälidse loodsiguga (batboat’iga). Batmani pääkortin (batcave) om Wayne’i vahmila härbäni all olõvan kooban, kon tää edendäs ja hoit uma varustust. Ku vaia, kuts komissar Gordoni Jim Gotham City politseist Batmani vällä, minktarbis tarvitas Batmani märgiga prožektorit (varrampa ka esiqmuudu telehvonni).

Batmani ku ameeriga kultuuri pühäst või trehvädäq ni raadion, televis´oonin ku ka filmin, kaubon, miä ommaq müüdüq üle maailma, näütüses latsi asjo vai videomänge. Batmani karakter om huvitanuq ka ulliarstõ, kiä ommaq püüdnüq taidaq karakteri hengeelo ja timä õigõt eko ütiskunnan. Lehekuun aastagal 2011 sai Batman tõsõ kotusõ IGN-i rubriigin 100 kygõ parõmbat koomiksi kangõlast läbi aigõ. Aokiri Empire pand´ tää tõsõ kotusõ pääle rubriigin 50 kygõ parõmbat koomiksi karakterit läbi aigõ.

Filmen ommaq Batmani mäng´nüq Keatoni Michael (Michael Keaton), Kilmeri Val (Val Kilmer), Clooney George (George Clooney) ja Bale’i Christian (Christian Bale), pia ka Afflecki Ben (Ben Affleck). Batmani kolm viimäst filmi – "Batman luu" (Batman Begins) (2005), "Pümehüse rüütli" (The Dark Knight) (2008) ja "Pümehüse rüütli tagasitulõk´/nõsõng" (The Dark Knight Rises) (2012) – ommaq olnuq kygõ parõmbaq.