Arotus:Võhandu jõgi

Läteq: Wikipedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Äkki pidänü olõma artikli nimi Võhandu jõgi. Näi tah verevide linke hulgah külh xxx jõgi ehitüsega artiklinimmi. --Võrok 21:54, 26 January 2006 (UTC)

Tuu om märk'mise kotus jah. Om jõki nimmi (nt. Ahja), miä ommaq asula nimeq kah. Noidõ artikli nimi piät kimmähe xxx jõgi olõma. Tõsõst külest om nimmi, koh jõgi om joba nime osa, nt. Orajõgi. Sääl saa-iq Orajõgi jõgi kirotadaq. Võhandu jääs noidõ katõ võimalusõ vaihhõlõ. Maq olõ-iq kimmäs, kumb võimalus parõmp om. Külligaq, järvigaq, jne. om sama lugu.
Kuis üteldäq lisajõgi võro keeleh?
Kõik jõki nimeq ommavaq võet AVKA-st. Sääl om minkagiperäst egal puul tarvitõt sõnna oja. Kas oja om tõõpoolõst võrokeelitsemp ku uja? --Valdis
Uja um iks võroperälidsemb. Saarõ Evar ütel', et lisajõgi võinu ollaq harojõgi, a Võhanduga või tetäq nii vai naa, a et entsüklopeediäartikli nime jaos olnu veidükese parõmb Võhandu jõgi.--Võrok 16:00, 30 January 2006 (UTC)
Aga kas ma või sõs kah AVKA nimmi muuta? Põrõhõlla maq tei nii, et kiroti Rebäseoja agaq Soe uja. Maq esiq kah mõtli harojõõ pääle, agaq olõ-iq peris kimmäs. EE ja (Suur') murdõsõnastik ütleseq, et harojõgi om sääne, miä lätt suurõmbast jõõst vällä ja peräst sinnäq tagasi, nii et keskele jääs põhimõttõlidsõlt saar. Saagpaku sõnaraamat jälq and nii lisajõõ ku harojõõ inglüskeelitses vastusõs tributary vai eski feeder. Võhandust tei Võhandu jõõ, agaq Võhandut ärq kistutadaq ei mõistaq --Valdis
AVKA säädüs um tuu, et um prrovit kirjä panda võimaligult nii nigu sääl paigah üteldäs. Nii et ku um löüt vai arvat, et Rebäseoja kandih kutsutas taad Rebäseoja, sis nii taa pidänü ka kirjä jäämä. A ku um jo kats eräle sõnna, nigu Soe uja, sis naaq sääntseq kotusõnime sorti näütäväq eräle sõnaq uja, talo jne piäsiq olõma ütte muudu, olõnõmaldaq tuu sõna võimaligust paigapäälitsest välläütlemisest (oja, talu). Harojõõ kotsilõ arvssi esiq kah, et tä eesti keeleh tuud või tähendäq. Mi Evariga tuust kõnõli, tä arvas', et tuu ei sekäq, selle, et naid jõõst välläjuuskvit jõki um väega veidüq ja noid või harojõki asõmal ka jõõharõs kutsuq. Tuud kistutamist ma kae, a või-ollaq ei piäkiq kistutama, a avitas ümbresuunamisõst. Sis saa ka otsingu ja linke Võhandu perrä Võhandu jõõ mano peräle. --Võrok 19:56, 30 January 2006 (UTC)
Paraku saa-iq maq peris kimmäs ollaq, et nuuq AVKA nimeq ommavaq iks sääntseq, niguq näid paiga pääl pruugitas. Muq vanatädi talo nimes om märgit nt. Haragu, maq olõ kuulnuq õnnõ Haraku. Laheda valla külli nimmi käänüsselõpoq olõ-iq kah kaugõltki nuuq, midä maq olõ kuulnuq pruugitavat. Agaq ilmselt piät maq tuust esiq Evarile kirotama. --Valdis 08:40, 31 January 2006 (UTC)

Alusta arutelu lehekülje "Võhandu jõgi" üle

Alusta arutelu