Arotus:Rasmusseni Anders Fogh

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Läteq: Wikipedia

Kaeq, siin um no tuu küsümüs, et midä tetäq seo ja kõiki tõisi võro-, eesti ja välämaitsidõ nimmi artiklidõga. Kas tetäq siin ja egäl puul muial artikli kujol Rasmusseni Anders Fogh vai Anders Fogh Rasmussen. Ma arva, et ku tetäq võro muudu Rasmusseni Anders Fogh, nigu võromaa inemiisi artikliq ummaq jo tettüq, sis pidänü tegemä egä nime, ka Võromaa inemiisi nimmi jaos ka paralliilse artikli kujol Anders Fogh Rasmussen, a tuu olnuq sis õnnõ ümbreasaatmisartikli, kost saadõtas edesi võroperälidse kujoga põhiartikli mano. Sis võinuq jäiäq maailma riike artikliihe ja vikidevaihõliidsihe linkehe riigipäie jm tegeläisi nimeq nii nigu nä sääl ummaq, a ku pääle klõpsat, sis saat artikli manoq, koh nimi võro muudu kiräh. Muidoki õnnõ sis, ku tuu lingi ala um jo artikli kirotõt. --Võrok 19:18, 8 February 2006 (UTC)

Taa om rassõ küsümüs jah. Mu peräst võinuq tetäq külh täpselt nii niguq saq tah kirotit, t.t. inemiisi artikliq topõlt. Ku õnnõ peräst mõni administraator' ütlemä ei tulõq, et halv om ku sääntsit topõltartiklit pall'o om. Ungarlaisil paistus, et ungarlaisi nimeq ommaq ungariperätselt a välämaalaisi umaq noidõperätselt (nt. Bill Clinton). Võro vikipeediäh olnuq muq meelest säänest põhimõtõt rassõ rakõndadaq. Kost tuu piir' tõmmata, kuis kirotadaq eestläisi, suumlaisi, ungarlaisi vai baltisakslaisi nimeq? --Valdis 10:07, 9 February 2006 (UTC)
No proovimi sis päälegi nii taa as'a üles eihtäq, niguq ülembäh kirjä sai pantus. Ümbresaatmisartikliq nigunii artiklirehkendüseh arvõhe lää-i, nii et vaest olõ-i hullu muud, ku et hindäle teemiq tüüd manoq. --Võrok 13:36, 15 February 2006 (UTC)

Alusta arutelu lehekülje "Rasmusseni Anders Fogh" üle

Alusta arutelu