Ameeriga vabahussõda

Läteq: Wikipedia
Ameeriga vabahussõda

Ameeriga vabahussõda (1775–1783; inglüse keelen American Revolutionary War vai American War of Independence) oll' sõda, miä alost' Suurbritannia kuningriigi ja timä kolmõtõist Põh'a-Ameeriga koloonia vaihõl nink minkast tull' suurõmb sõda mitmidõ Õuruupa suurriike vaihõl. Sõa lõpos tunnistõdi Ameeriga Ütisriike sõltumatust Suurbritanniast.