Aabraham

Läteq: Wikipedia
Ingli sekäs Aabrahamil Iisaku ohvõrdamist. Rembrandti maal

Aabraham oll' edimäne ja kõgõ tähtsämb Piibli patriark. Tä oll' Terahi poig.

Aabrahamil om tähtsä kotus judaismin, ristiuson ja muhamediuson, kon tedä peetäs usoesäs.

Legendi perrä om Aabraham pall'odõ Lähkü-Hummogumaa rahvidõ (iisraellaisi, araablaisi, edomiite jt.) aloesä. Timmä, timä poiga Iisakut ja pujapoiga Jaakobit peetäs iisraeli rahva kolmõs kõgõ tähtsämbäs aloes's (patriargis).