Övdali kiil

Läteq: Wikipedia

Övdali kiil (älvdali, älvdalska, övdalska) om põh'agermaani ali skandinaavia rühmä dalarna alarühmä kiil, midä kõnõlõs umbõs 2000–2500 inemist. Övdali keele põlinõ ala om Övdalni (Älvdaleni) kihlkund Österdali jõõ oron Dalarna maakunnan Roodsin.

Övdali keele kõnõlõjaq ommaq alostanuq uma keele kaitsmisõs Ulum Dalska seldsi. Ulum Dalska ni Õuruupa Nõvvokogo as'atundjidõ tüürühm ommaq Roodsilt mitu kõrd nõudnuq övdali keelele ammõtlikkõ veidembüskeele õiguisi.