Katõgoorialdaq näüdüseq

Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Järgmõne teedüs om vaihõmälon. Viimäne vahtsõndamisaig: 11. joulukuu 2017, kell 06:12. Puhvrin om kooniq 5000 tulõmit.