Katõgoorialdaq näüdüseq

Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Järgmõne teedüs om vaihõmälon. Viimäne vahtsõndamisaig: 21. rehekuu 2017, kell 03:54. Puhvrin om kooniq 5000 tulõmit.