Mine sisu juurde

Ilvese Aapo

Läteq: Wikipedia
(Ümbre saadõt artiklist Ilvesse Aapo)
Ilvese Aapo

Aapo Ilves


Sündünüq20. rehekuu päiv 1970
Räpinä
Ammõtkiränik, aokiränik, laulja ja pillimiis

Ilvese Aapo (Aapo Ilves) (sündünüq 20. rehekuu pääväl 1970 Räpinän) om luulõtaja, jutukiränik, aokiränik, taidru, laulja ja pillimiis. Tä om kirotanu viil näütemänge ja laulusõnno. Tä kirotas eesti, võro ja seto keelen. Tä om kirotuisi noihõ kiilihe ümbre pandnu ka soomõ, vinne, inglüse ja s'aksa keelest.

Tä om Eesti Autoridõ Liido ja Eesti Kiränikke Liido liigõq. Aastil 1996-2009 oll' tä kaq Tarto Nuuri Autoridõ Kuundisõn. Täl om uma kirästüs Väikü Välläandja/Väike Kirjastaja, miä and vällä timä raamatit.

Aapo om tsehkendänüq joonistuisi mano tõisi ja umilõ kirotuisilõ ja ka aokirjä "Täheke" ja aolehte "Uma Leht".

Tä om ummi kirotuisi iist saanuq pall'o avvotassõ, näütüses võikilaulmiisin laulusõnno iist midä laul' Neiokõsõ ja Padari Tanel. Tä om saanuq kats kõrda kõgõ edimädse avvotaso võikilaulmisõn "Uma laul" (aastil 2008 ja 2010).