Veski Anne

Läteq: Wikipedia
Veski Anne

Veski Anne (sündünüq 27. radokuu pääväl 1956 Raplan) om eesti laulja. Suurõmba tuntusõ sai tä teno edimädsele kotussõlõ Sopoti lauluvõistlusõl poolakiilse laulu astmõn 1984. aastal. Pääle tuu võit' tä suurõ avvu terven Nõvvokogoliidon.

Anne kõgõ kuulsamb laul Eestin om “Roosiaia kuningaimänd”, seod laulu tiidväq kõik. Anne om osalinõ olnuq kah mitmõn telesaatõn. Niisama om tä ummi laulõ iist saanuq pall'o avvotassõ. Näütüses Eestimaa avvu ja uhkusõ avvuraha.

Veski Anne veli om muusigamiis Vaarmani Mati (sündünüq 2. märtekuu 1952), kiä om olnuq Länigu Marju tõõnõpuul.

Annel om tütär Kerli.