Tsirr-virr lõokõnõ

Läteq: Wikipedia
Tsirr-virr lõokõnõ

"Tsirr-virr lõokõnõ" om võro rahvalaulõ laulik. Raamadu om kokko säädnü Kõivupuu Marju ni tä om tävvendüses umakultuuri opiraamatilõ "ABC kiräoppus ja lugõmik" ja "Võrokiilne lugõmik". Raamatuga om üten vällä annõt samanimeline kasett vanno laulikidõ laulõt laulõga.

Sisokõrd[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Saatõsõna 7
Juhatussõnaq kõrralaulõ manuq 13
Vannu laulõ üleskorjamise aoluust 29
Ää-ääh tsillukõnõ 37
Laulikida otsitassõ 49
Tähe mõrsja 57
Illos näio, kallis näio, kuldnõ noorik 63
Uma imä armu imä, võõras imä võhlu imä 71
Ütskõrd elli nuuri miis 81
Tüü must ei teota, higi must ei häbüstä 91
Pühäq olliq tullu, jouluq jõudnu 101
Laul sai otsa, laul läts' mõtsa 115
Sõnasellätüisi 117
Abis võet raamaduq 119

Teedüs[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Kokkosäädjä: Kõivupuu Marju
Välläandja: Võro Instituut
Ilmumisaastak: 1999
Lehekülgi arv: 120
Pildiq: Valteri Edgar
Noodiq kirotanuq: Orehhova Irina, Tuvi Edna
Nõvvoandja: Sarvõ Vaike
Kiräviisi kontroll'nu: Pulga Jaan
Pääväpildiq: Eesti Rahvaluulõ Arhiivist Kõivupuu Marju eräkogost
Külgi pääle säädjä: Kuperjanovi Maris
ISBN: ISBN 9985-9220-1-8