Lahkominek lehe "Tarto Ülikooli majandustiidüskund" kujjõ vaihõl

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
keeletoimõndus
ts (Võrok pand' lehe Tarto Ülikooli majandustiidüskond päälkirä Tarto Ülikooli majandustiidüskund ala: keeletoimõndus)
(keeletoimõndus)
'''Tarto Ülikooli majandustiidüskondmajandustiidüskund''' om [[Tarto Ülikuul|Tarto Ülikool]]i üts sotsiaaltiidüstesotsiaaltiidüisi valdkonnavaldkunna ossõ. TiidüskonnaTiidüskunna juhataja om Vadi Maaja. TiidüskondTiidüskund om [[Tarto]]n aadrõssin J. Liivi 4.
 
MajandustiidüskonnaMajandustiidüskunna süameasassüämeas'as om köütäq ja edendäq majanduslidsõtmajanduslist tiidmüsttiidmist riikevaihõlidsõn tiidüsen ja opmisõn Eesti ütiskunna hüäs.
 
== Aolugu ==
=== Alostus ===
Tarto Ülikoolin nakas’ majandustiidüse oppamineoppaminõ 1676. aastalaastagal, ku aoluuprohvõsriq pidisiqpidiq lugõma majandamistiidüst ni matõmaatigaprohvõsriq raamadupidämist. Edimäst kõrda alostasalost' statistiga ja maatiidüse opituul 1802. aastal ni rahandusõ ja kauplõmisõ opituul tuust aastaaastak ildampa.
 
=== Rahvaülikuul===
1920. aasta suvõl alost’ õigustiidüskonnaõigustiidüskunna man kauplõmisõ osakund, selle et toonaq oll’ noorõl Eesti Vabariigil vaia majandusinemiisi.
 
HindäkotsiHindäkotsilt nakas’ majandustiidüskondmajandustiidüskund toimõndama õkvalt 1938. aastal. Dekaanis sai prõhvõsri Poomi Eduard ja alost’sõqalostiq kolm tsihti: rahva- ja riigimajandus, käitismajanduskäütismajandus ja kimmätüsmajandus.
 
=== Nõvvokogo aolinõ ülikuul ===
1954. aastal naati jälkiq Tarton majandust oppama, külh agaq üten õigustiidüskonnagaõigustiidüskunnaga. Ummõhtõ tetti 1968. aastal vallalõ umaette majandustiidüskondmajandustiidüskund. Sis sai dekaanis majandusaoluulanõ Krinali Valner, kiä oll’ tuu ammõtiammõdi pääl üttekokko 19 aastataastakka. Kooniq 1980ndatõ1980ndide lõpuniq kand’ majandustiidüskondmajandustiidüskund vastust kauplõmisõ ja rahandusõ asatundjatõas'atundjidõ oppamisõ iist ni viil koolitatikoolitõdi uurjit.
 
== VilistlaseloVilistläselo ==
1997. aastalaastagal asot’ tiidüskondtiidüskund vilistlaisivilistläisi jaos seldsi Hermes, miä om seeniqmaaniq esiqeräline kogoterven ülikoolin. TiidüskonnaTiidüskunna lõpõtanuq ommaq täämbä kitetkitedüq asjatundjaqas'atundjaq, ärijuhiq, majandustiidläseq ja ütiskunnategeläseq. Näütüses om majandustiidüskonnamajandustiidüskunna lõpõtanuq Kallasõ Siim, Palo Urve, Alamäe Priit, Rõivasõ Taavi, Kõvaski Katre ja viil mitmõq.
 
== TiidüskonnaTiidüskunna hoonõq ==
MajandustiidüskondMajandustiidüskund oll’ kooniq 1977. aastaniaastagani Tarton aadrõsi VanemuineVanemuise 46 pääl, pääle tuud agaq liinaveeren Nuurusõ uulitsan. 1999. aasta keväjä kolõ tiidüskondtiidüskund keskliina Narva maantii ja [[Imäjõgi|Imäjõõ]] vaihõlõ, kos nä oll’vaqollivaq Oeconomicumin 2017. aastaaastaga suvõni.
 
Alostõn 2017. aasta augustihtaugustist om majandustiidüskondmajandustiidüskund aadrõsi J. Liivi 4 pääl, innidse rahvaarkiivi majan.
 
2020. aastalaastagal tetäs vallalõ vahtsõnõ hoonõq nimega Delta, kos nakkasõq ütenkuun opma ja tüütämä puutritiidüsepuutritiidüseq, [[Matõmaatiga|matõmaatiga]] ja [[Statistiga|statistiga]] instituudi rahvas.
 
== Matõrjaliq ==

Juhtmisvaliguq