Mine sisu juurde

Lahkominek lehe "Kõivupuu Marju" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
Resümee puudub
Resümee puudub
Marju Kõivupuul on kats poiga: Kõivupuu Kaarli (Kaarel Kõivupuu, sündünüq 1987, rahvamuusik) ja Torbi Martin (Martin Torp, sündünüq 2000).
 
<!--
==Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ==
{{vikinda}}
*2011 – ... Akadeemilise Rahvaluule Seltsi folkloristi aastapreemia määramise komisjoni liige
*2011 – ... Riigi kultuuripreemiate komisjoni liige
*2011 – ... [[Eesti Kultuurkapital]]i rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
*2010 – ... Sarja "Tänapäeva folkloorist" toimetuskolleegiumi liige
*2010 – ... [[Kultuuriteooria tippkeskus]]e doktorikooli komisjoni liige
*2009 – ... Kutsekoda; Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, Kultuuri kutsenõukogu liige
*2009 – ... TLÜ humanitaarteaduste valdkonnanõukogu liige
*2009 – ... Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna juurde moodustatud "Vana Võrumaa kultuuriprogramm 2010–2013" koostajate komisjoni liige
*2008 – ... TLÜ senati õppekomisjoni liige
*2004 – ... TLÜ Humanitaarteaduste doktorikooli nõukogu liige
*2004 – ... [[Eesti Rahvuskultuuri Fond]]. O. ja E. Looritsa mälestusfondi nõukogu liige
*2004 – ... Rahvusvahelise rahvajutu-uurijate seltsi liige
*1999 – ... Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
*1988 – ... [[Võro Selts VKKF|Võru Seltsi VKKF]] liige
*1985 – ... [[Emakeele Selts]]i liige
*1985 – ... Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
*2010 – 2013 Programmi "Vana Võromaa kultuuriprogramm" nõukogu liige
*2009 – 2013 Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" (2009–2013) juhtkomitee liige
*2007 – 2009 Riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu(2004–2008)" jätkuprogrammi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013) ettevalmistava töörühma liige
*2004 – 2008 Riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" juhtkomitee liige
*2004 – 2004 TPÜ Filololoogiateaduskond, dekaan
*2003 – 2005 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu liige
*2003 – 2005 2005. aastal Eestis toimunud 15. ISFNR-i kongressi korraldustoimkonna liige
*2003 – 2004 4. soome-ugri rahvaste maailmakongressi Tallinnas korralduskomitee liige
*2002 – 2004 TPÜ eesti filoloogia osakonna juhataja
 
==Tiidüsorganisats'oonilinõ ja -administratiivnõ tegevüs ==
*2011 – ... Akadeemilidse Rahvaluulõ Seldsi folkloristi aastapreemiä andmisõ kommisjoni liigõq
*2011 – ... Riigi kultuuripreemijide kommisjoni liigõq
*2011 – ... [[Eesti Kultuurkapital]]i rahvakultuuri sihtkapitalitsihtkapitali nõukogunõvvokogo liigeliigõq
*2010 – ... SarjaSar'a "Tänapäeva folkloorist" toimetuskolleegiumitoimõnduskolleegiumi liigeliigõq
*2010 – ... [[Kultuuriteooria tippkeskus]]eõ doktorikooli komisjonikommisjoni liigeliigõq
*2009 – ... Kutsõkoda; Kutsõkvalifikats'ooni Tsihtasotus, Kultuuri kutsõnõvvokogo liigõq
*2009 – ... TLÜ humanitaartiidüisi valdkunnanõvvokogo liigõq
*2009 – ... Kultuuriministeeriümi kultuuriväärtüisi osakunna mano moodustõt "Vana Võromaa kultuuriprogramm 2010–2013" kokkopandjidõ kommisjoni liigõq
*2008 – ... TLÜ senati õppekomisjonioppõkommisjoni liigeliigõq
*2004 – ... TLÜ HumanitaarteadusteHumanitaartiidüisi doktorikooli nõukogunõvvokogo liigeliigõq
*2004 – ... [[Eesti Rahvuskultuuri Fond]]. O. ja E. Looritsa mälestusfondimälehtüsfondi nõukogunõvvokogo liigeliigõq
*2004 – ... RahvusvaheliseRiikevaihõlidsõ rahvajutu-uurijateuurjidõ seltsiseldsi liigeliigõq
*1999 – ... AkadeemiliseAkadeemilidse Teoloogia SeltsiSeldsi liigeliigõq
*1988 – ... [[Võro Selts VKKF|VõruVõro SeltsiSeldsi VKKF]] liigeliigõq
*1985 – ... [[EmakeeleImäkeele Selts|Imäkeele Seldsi]]i liigeliigõq
*1985 – ... Akadeemilidse Rahvaluulõ Seldsi liigõq
*2010 – 2013 Programmi "Vana Võromaa kultuuriprogramm" nõukogunõvvokogo liigeliigõq
*2009 – 2013 RiiklikuRiikligu programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" (2009–2013) juhtkomitee liigeliigõq
*2007 – 2009 RiiklikuRiikligu programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu(2004–2008)" jätkuprogrammijakuprogrammi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013) ettevalmistava töörühmatüürühmä liigeliigõq
*2004 – 2008 RiiklikuRiikligu programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" juhtkomitee liigeliigõq
*2004 – 2004 TPÜ Filololoogiateaduskond,Filololoogiatiidüskunna dekaan
*2003 – 2005 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalitsihtkapitali nõukogunõvvokogo liigeliigõq
*2003 – 2005 2005. aastalaastagal EestisEestin toimunudtoimunu 15. ISFNR-i kongressi korraldustoimkonnakõrraldustoimkunna liigeliigõq
*2003 – 2004 4. soomesoomõ-ugri rahvasterahvidõ maailmakongressi TallinnasTalliinan korralduskomiteekõrralduskomitee liigeliigõq
*2002 – 2004 TPÜ eesti filoloogia osakonnaosakunna juhataja
 
<!--
==Loometöö==
*Arvukate kultuuri- ja foklooriteemaliste tele- ja raadiosaadete (kaas)autor ning konsultant.
18 808

muudatust