Pruukjarühmi õigusõq

Jump to navigation Jump to search

Siin on loetletud selle viki kasutajarühmad ja rühmaga seotud õigused. Üksikute õiguste kohta võib olla täiendavat teavet.

Legend:

 • Väljaantud õigus
 • Äravõetud õigus
RühmÕigused
(kõik)
 • Kasutada VIPS-mastaapimise katseliidest (vipsscaler-test)
 • Lukõq lehti (read)
 • Luua ühendkonto (centralauth-merge)
 • Luvvaq arotuslehti (createtalk)
 • Luvvaq lehti (miä olõ-õi arotusleheq) (createpage)
 • Luvvaq vahtsit pruukjanimmi (createaccount)
 • Muuta oma eelistusi (editmyoptions)
 • Pruukiq kirotus-APIt (writeapi)
 • Redigeerida oma eraandmeid (nt e-posti aadress, pärisnimi) (editmyprivateinfo)
 • Redigeerida oma jälgimisloendit. Pane tähele, et mõne toiminguga lisatakse lehekülgi siiski ka ilma selle õiguseta. (editmywatchlist)
 • Toimõndaq lehti (edit)
 • Vaadata oma eraandmeid (nt e-posti aadress, pärisnimi) (viewmyprivateinfo)
 • Vaadata oma jälgimisloendit (viewmywatchlist)
 • Vaadata väärtarvitusfiltreid (abusefilter-view)
 • Vaadata väärtarvituslogi (abusefilter-log)
Kontoloojad
(liikmidõ nimekiri)
 • Hoiduda piirangumääradest (noratelimit)
Automaatsõhe kinnütedüq pruukjaq
 • Lähtestada ebaõnnestunud või ümberkodeeritud videoid, nii et need lisatakse uuesti tööjärge (transcode-reset)
 • Muuta lehekülgi kaitsetasemega "Piäq kinniq vahtsõq ja kirjäpandmalda pruukjaq" (editsemiprotected)
 • Nõstaq lehti tõistõ paika (move)
 • Salvestada raamat ühisleheküljena (collectionsaveascommunitypage)
 • Salvestada raamatud kasutajaleheküljena (collectionsaveasuserpage)
 • Sooritada robotilõksu vallapäästvaid toiminguid testi läbimata (skipcaptcha)
 • Toimõndaq puulkaidsõtuid lehti (autoconfirmed)
 • Vaadata väärtarvituslogi üksikasjalikke sissekandeid (abusefilter-log-detail)
Robodiq
(liikmidõ nimekiri)
 • Hoiduda piirangumääradest (noratelimit)
 • Muuta lehekülgi kaitsetasemega "Piäq kinniq vahtsõq ja kirjäpandmalda pruukjaq" (editsemiprotected)
 • Nõstaq tõistõ paika ilma ümbresaatmist loomalda (suppressredirect)
 • Ollaq peet automaatsõs protsessis (bot)
 • Pruukiq API-perräküsümiisi man veidemb piirangit (apihighlimits)
 • Pruukiq kirotus-APIt (writeapi)
 • Sooritada robotilõksu vallapäästvaid toiminguid testi läbimata (skipcaptcha)
 • Teha vaikimisi kontrollituks märgitud muudatusi (autopatrol)
 • Tetäq arotuslehe pääl väikeisi muutmiisi, ilma, et pruukjalõ näüdätäsi taad ku vahtsõt sõnomit (nominornewtalk)
 • Toimõndaq puulkaidsõtuid lehti (autoconfirmed)
Pääkõrraldajaq
(liikmidõ nimekiri)
Kontrollkasutajad
(liikmidõ nimekiri)
 • Kontrollida kasutajate IP-aadresse ja muud teavet (checkuser)
 • Lubada kaheastmelist autentimist (oathauth-enable)
 • Vaadata kasutajakontrolli logi (checkuser-log)
 • Vaadata väärtarvitusfiltri isiklike üksikasjade juurdepääsu logi (abusefilter-private-log)
 • Vaadata väärtarvituslogis isiklikke andmeid (abusefilter-private)
Kinnitatud kasutajad
(liikmidõ nimekiri)
 • Lähtestada ebaõnnestunud või ümberkodeeritud videoid, nii et need lisatakse uuesti tööjärge (transcode-reset)
 • Muuta lehekülgi kaitsetasemega "Piäq kinniq vahtsõq ja kirjäpandmalda pruukjaq" (editsemiprotected)
 • Nõstaq lehti tõistõ paika (move)
 • Salvestada raamat ühisleheküljena (collectionsaveascommunitypage)
 • Salvestada raamatud kasutajaleheküljena (collectionsaveasuserpage)
 • Sooritada robotilõksu vallapäästvaid toiminguid testi läbimata (skipcaptcha)
 • Toimõndaq puulkaidsõtuid lehti (autoconfirmed)
 • Vaadata väärtarvituslogi üksikasjalikke sissekandeid (abusefilter-log-detail)
Importijad
(liikmidõ nimekiri)
 • Importida XML-dokumendi lehekülgi (importupload)
 • Importida lehekülgi teistest vikidest (import)
IP-aadressi blokeerimise erandid
(liikmidõ nimekiri)
 • Minnäq müüdä automaatsist kinniqpidämiisist ni aadrõsijao ja IP-kinniqpidämiisist (ipblock-exempt)
 • Mööduda automaatsetest Tor-võrgu lõppsõlme blokeeringutest (torunblocked)
Järelevaatajad
(liikmidõ nimekiri)
 • Kaiaq erämuutmisnimekirjo (suppressionlog)
 • Kaiaq ja tagasi tetäq kõrraldajidõ iist käkitüid kujjõ (suppressrevision)
 • Kinniq pitäq pruukjanimi ja käkkiq tuu ärq (hideuser)
 • Kistutaq ärq ja tagasi tetäq lehti kujjõ (deleterevision)
 • Kustutada ja taastada logisissekandeid (deletelogentry)
 • Lubada kaheastmelist autentimist (oathauth-enable)
 • Peita väärtarvitusfiltri logisissekandeid (abusefilter-hide-log)
 • Vaadata peidetud väärtarvitusfiltri logisissekandeid (abusefilter-hidden-log)
Stjuuardid
(liikmidõ nimekiri)
 • Hoiduda piirangumääradest (noratelimit)
 • Lahti ühendada globaalset kontot (centralauth-unmerge)
 • Lisada ja eemaldada globaalseid blokeeringuid (globalblock)
 • Lukustada globaalset kontot või seda lukust lahti teha (centralauth-lock)
 • Muuta kõiki kasutajaõigusi (userrights)
 • Varjata või peita globaalset kontot (centralauth-oversight)
Kõrraldajaq
(liikmidõ nimekiri)
 • Alistada sarnasuskontrollid (override-antispoof)
 • Eemaldada enda blokeeringut (unblockself)
 • Eirata pealkirjade või kasutajanimede musta nimekirja (tboverride)
 • Hindä üleslaadituid teedüstüid üle kirotaq (reupload-own)
 • Hoiduda piirangumääradest (noratelimit)
 • Importida lehekülgi teistest vikidest (import)
 • Kaiaq kistutõduid aoluukirotuisi ilma tekstilda, mink pääle nä näütäseq (deletedhistory)
 • Kaiaq kistutõdut teksti ja võrrõldaq kistutõduid kujjõ (deletedtext)
 • Keeldäq pruukjil e-kirjo saataq (blockemail)
 • Keeldäq tõisil pruukjil lehti toimõndaq (block)
 • Kistutaq ärq ja tagasi tetäq lehti kujjõ (deleterevision)
 • Kohalikus vikis globaalseid blokeeringuid välja lülitada (globalblock-whitelist)
 • Koostada ja (in)aktiveerida märgiseid (managechangetags)
 • Kustutada andmebaasist märgiseid (deletechangetags)
 • Kustutada ja taastada logisissekandeid (deletelogentry)
 • Lehekülgi lauskustutada (nuke)
 • Lehti tagasi tetäq (undelete)
 • Lehti ärq kistutaq (delete)
 • Lubada kaheastmelist autentimist (oathauth-enable)
 • Luvvaq vahtsit pruukjanimmi (createaccount)
 • Lähtestada ebaõnnestunud või ümberkodeeritud videoid, nii et need lisatakse uuesti tööjärge (transcode-reset)
 • Minnäq müüdä automaatsist kinniqpidämiisist ni aadrõsijao ja IP-kinniqpidämiisist (ipblock-exempt)
 • Muuta JSON-i konfiguratsiooni läbi API (jsonconfig-flush)
 • Muuta kaitsetasemeid ja redigeerida kaskaadkaitsega lehekülgi (protect)
 • Muuta kasutajaliidest (editinterface)
 • Muuta lehekülgi kaitsetasemega "Piäq kinniq vahtsõq ja kirjäpandmalda pruukjaq" (editsemiprotected)
 • Muuta lehekülgi kaitsetasemega "Õnnõ kõrraldajaq" (editprotected)
 • Muuta lehekülje sisumudelit (editcontentmodel)
 • Muuta väärtarvitusfiltreid (abusefilter-modify)
 • Märkida muudatuse tühistamine robotimuudatusena (markbotedits)
 • Märkida teiste redigeerimised kontrollituks (patrol)
 • Nõstaq lehti tõistõ paika (move)
 • Nõstaq lehti tõistõ paika üten näide alamblehtiga (move-subpages)
 • Nõstaq tõistõ paika ilma ümbresaatmist loomalda (suppressredirect)
 • Nõstaq tõistõ paika pruukjalehti (move-rootuserpages)
 • Nõstaq tõistõ paika teedüstüid (movefile)
 • Olõmanolõvit teedüstüid üle kirotaq (reupload)
 • Otsiq kistutõduid lehti (browsearchive)
 • Pruukiq API-perräküsümiisi man veidemb piirangit (apihighlimits)
 • Redigeerida teiste kasutajate CSS-faile (editusercss)
 • Redigeerida teiste kasutajate JS-faile (edituserjs)
 • Redigeerida teiste kasutajate JSON-faile (edituserjson)
 • Saata sõnum mitmele kasutajale korraga (massmessage)
 • Sooritada robotilõksu vallapäästvaid toiminguid testi läbimata (skipcaptcha)
 • Teedüstüid üles laatiq (upload)
 • Teha vaikimisi kontrollituks märgitud muudatusi (autopatrol)
 • Teisaldada kategoorialehekülgi (move-categorypages)
 • Toimõndaq puulkaidsõtuid lehti (autoconfirmed)
 • Tühistada otsekohe lehekülje viimase redigeerija muudatused (rollback)
 • Vaadata teavet praegu aktiivsete ümberkodeeringute kohta (transcode-status)
 • Vaadata jälgimata lehekülgede nimekirja (unwatchedpages)
 • Vaadata pealkirjade musta nimekirja logi (titleblacklistlog)
 • Vaadata väärtarvituslogi üksikasjalikke sissekandeid (abusefilter-log-detail)
 • Vaihtaq paigapäälitsen vikin ümbre jaedu teedüskogo teedüstüid (reupload-shared)
 • Ühendada lehekülgede ajalood (mergehistory)
 • Lisada liikmeid rühma: IP-aadressi blokeerimise erandid
 • Eemaldada liikmeid rühmast: IP-aadressi blokeerimise erandid
Teisest vikist importijad
(liikmidõ nimekiri)
 • Importida lehekülgi teistest vikidest (import)
Pruukjaq
(liikmidõ nimekiri)
 • Hallata OAuthi-volitusi (mwoauthmanagemygrants)
 • Lisada ja eemaldada käsitsi rakendatavaid märgiseid üksikute redaktsioonide ja logisissekannete juures (changetags)
 • Lukõq lehti (read)
 • Luvvaq arotuslehti (createtalk)
 • Luvvaq lehti (miä olõ-õi arotusleheq) (createpage)
 • Märkiq muutmiisi väikeisis muutmiisis (minoredit)
 • Nõstaq tõistõ paika pruukjalehti (move-rootuserpages)
 • Pruukiq kirotus-APIt (writeapi)
 • Rakendada märgiseid enda muudatuste suhtes (applychangetags)
 • Redigeerida oma CSS-kasutajafaile (editmyusercss)
 • Redigeerida oma JSON-kasutajafaile (editmyuserjson)
 • Redigeerida oma JavaScript-kasutajafaile (editmyuserjs)
 • Saata teistele kasutajatele e-kirju (sendemail)
 • Teisaldada kategoorialehekülgi (move-categorypages)
 • Toimõndaq lehti (edit)
 • Tühendäq lehe vaihõmälo ärq ilma kinnütüseldäq (purge)
 • Vaadata rämpsu musta nimekirja (spamblacklistlog)

Nimeruumipiirangud

NimeruumRedigeerimiseks vajalikud õigused
MediaWiki
 • Muuta kasutajaliidest (editinterface)
Tööriist
 • Muuta tööriistade JavaScripti ja CSS-lehekülgi (gadgets-edit)
Tööriista määratlus
 • Muuta tööriistade määratlusi (gadgets-definition-edit)