Ümbresaatminõ teedüstü, pruukja, leheküle, versiooni vai loginumbri perrä

Mineq üle: juhtminõ, otsminõ

Seo erälehekülg saat ümbre faili (näüdät failinimi), leheküle (näüdät versiooni vai leheküle tunnus), pruukjalehe (näüdät pruukja numbritunnus) vai logisissekandõ (näüdät logitunnus) mano. Pruukminõ: Tallituslehekülg:Ümbersuunamine/file/Example.jpg, Tallituslehekülg:Ümbersuunamine/page/64308, Tallituslehekülg:Ümbersuunamine/revision/328429, Tallituslehekülg:Ümbersuunamine/user/101 või Tallituslehekülg:Ümbersuunamine/logid/186.