Rõuge Teataja

Läteq: Wikipedia

Rõuge Teataja oll' eestikeeline aoleht.

Lehe pään om: Rõuge Teataja : Rõuge kihelkonna ja külakultuuri häälekandja / väljaandja ja vastutav toimetaja E. Ploom

Leht ilmu 1931. aastagal viis' kõrda ja 1935. aastagal üts' kõrd.

Rõugõ kogudusõ opõtaja ja revisjonikomisjoni tülü 1930-dil aastil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Rõuge Teataja ja Rõuge Kiriku Teataja saivaq algusõ Rõugõ kogudusõ revisjonikomisjoni tülüst opõtaja Viksi Valteriga. Asi oll' 1600 kr. puudujäägin, miä revisjoniaigu vällä tull' ja minkast alas' aastidõ pikkunõ vaiõlus kogudusõn, aolehin ja kohtun. Üts' pikemb revisjonikomisjoni seletüs om trükit "Elun" 27. radokuu pääväl 1930. "Pastor Wiks kohtulikule vastutusele", avaldaja komisjoni esimiis F. Tint, liikmõq K.Trummal, W.Wissel, J.Waino. [1]

Opõtaja Wiksi seletüse tülüst om pikembält trüknüq "Rõugõ Kiriku Teataja" 24. piimäkuu pääväl 1931. [2]

Komisjoni tunnistajas kohtun ja mujjal kujunõsi Wisseli Wiktor Haani vallast. Aolehist oll' Wiksi suurõmb toetaja Wõru Teataja, revisjonikomisjonil Waba Maa ja Elu, mõni tükk viil tõisin lehin.

1931. aastagal asutivaq mõlõmbaq tülüpoolõq uma aolehe. Viksi alustadu Rõuge Kiriku Teataja edimäne nummõr ilmu 25. radokuu pääväl 1931.

Revisjonikommisjoni alustõt Rõuge Teataja edimäne nummõr ilmu 21.06.1931.

Rõugõ Teataja ilmu 5 kõrda. 12. märtekuu pääväl 1931, and teedä, et leht arestiti. Välläandja Ploom jäi Võru Pohlaku trükikualõ 2000 senti võlgu. Peräst raha ärmassmist kolisi leht G. Songi trükikotta. Edesi nelä aasta joosul "Rõugõ Teataja" es ilmu.

1935. aastagal kuuli Wisseli Wiktor ja timä avvus ilmu viimäne "Rõugõ Teataja" nr.6.

Lätteq[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

  1. https://dea.digar.ee/page/eluvoruvalgapetseri/1930/02/27/2
  2. https://dea.digar.ee/page/rougekirikuteataja1931/06/24/2https://dea.digar.ee/page/rougekirikuteataja/1931/06/24/2