Mäkkenõsõminõ

Läteq: Wikipedia

Mäkkenõsõminõ ehk mäekke ülesminek om üts manoqmeelütäjämb tsiklispordi haro Eestin. Seo ala om üle ilma lajalt levinüq nii krossitsiklidõ ku ralliautidõga. Taan sõitjaq võiklõsõq, kiä kipõmbahe vai kauvvõmbahe mäe otsa saa. Mäkkenõsõminõ tõmbas ligi pall'o rahvast. Seol harol om tankandin pikk aolugu. Edimädse mäkke ülesminengu võiklusõ Eestin kõrrald' Põdra Vallo, tunnõt ku Volts 1998. aastagal. Täpsähe 10 aastakka ildampa sõitsõ Põldma Urmas hinnäst Prantsusmaal MM-il kuvvõndas maailman.

Ka maailman om taa üts vanõmb tsiklispordiharo. Edimäne teedäqolõja võiklus peeti Prantsusmaal 31. vahtsõaastakuul 1897. Mäkke ülesminegi võikluisi koordiniir Eesti Moodorrattaspordi Föderatsiuun. Võikluisi võivaq kõrraldaq EMF, tsikliklubiq kiä ommaq EMF’i liikmõq, organisatsiooniq vai inemiseq kel om EMF’i luba.