Luunja vald

Läteq: Wikipedia
Luunja vald (2017)
Luunja mõisa park

Luunja vald om umavalitsusütsüs Tarto maakunna hummogujaon Imäjõõ ürgoro kurapuulsõn perven. Valla suurus om 132 ruutkilomiitret. Vallakeskus om Luunja allõv ja vallan om 20 küllä. Kõgõ suurõmb külä om Kavastu külä, kon om 383 elonikku. Luunja vallan om 5182 elonikku.

Luunja vallan om kats latsiaidaq ja üts kuul, kon om piaaigo 500 last. Luunja vald om kõgõ inämb tunnõt kurgikasvatamisõ peräst, vallan om Grüne Fee Eesti As, kiä kasvatas kurkõ ja muud aiakraami. Luunjan om ka Tarmeko As, kon tetäs tarõkraami. Luunjan om ka mitu talli ja palju hobõsit. Luunjan om illos viiviir ja satam, kon saa tsukõldaq ja loodsikuga sõitaq. Imäjõõ veeren om ka Imäjõõ Suursuu, kon saa matkal kävvüq. Kavastu külän om Kavastu parv, miä om ainukõnõ tekev parv Eestin. Om ka kultuurimaja, kon om pall'o huvitsõõrõq. Kooli man om ka spordiplats.

Luunjast om peri ka tunnõt inemiisi, näütüses maadlõja Jaago Jaan, kirämiis Söödi Karl-Eduard ja Hiie Ernst, kiä oll' klavõrimeistre.

Luunja vald tetti 1991. aastaga lehekuu 16. pääväl. Parhilla om Luunja vallavanõmb Andersoni Aare. Varrampa om Luunja vald olnuq Uue-Kastrõ piiskupilinnussõ jago. Uue-Kastrõ piiskuplinnus oll' tähtsä Tarto liina hoitmisõl Põh'asõa aol. Luunjan om olnuq ka mõisaq, kõgõ suurõmbaq olliq Luunja ja Kavastu mõisaq. Luunjan oll' viil 6 mõisat. Mõisaaost ommaq alale jäänüq ilosaq mõisapargiq.